Manuel María > Obra

Versos_pra_Cantar_en_Feiras_e_Romaxes.jpg

Versos para cantar en feiras e romaxes

Primeira edición

  • Ano:  1969
  • Lugar:  Montevideo
  • Editorial:  Edicións Patronato da Cultura Galega
  • Número de páxinas:  54
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Edicións Patronato da Cultura Galega, Montevideo, 1969,portada e ilustracións de Luís Seoane; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 343-367.