Actividades

Reseña do libro de Marilar Aleixandre "As malas mulleres", último encontro do Clube de Lectura en 2022

Reseña do libro de Marilar Aleixandre

25/01/2023

O sábado 28 de xaneiro nova sesión para comentaren "Ninguén queda", de Brais Lamela e para manter un encontro con Luz Campello, en relación co seu "Ben sabe o mar que posúo o botín das piratas"

 

As malas mulleres de Marilar Aleixandre foi o libro que se comentou na sección de adultas na última sesión do ano 2022.

Ao longo da historia as presenzas femininas fican desdebuxadas, esvaécense na escuridade as súas biografías e as súas achegas. Esta novela contribúe á recuperación da figura de Juana de Vega ao tempo que visibiliza a situación das mulleres presas nos cárceres galegos de finais do s.XIX. A referencia concreta á Galera da Coruña e á actividade de Concepción Arenal como visitadora ensaríllase argumentalmente na ficción coa personaxe de Sisca, testemuña da traxedia familiar debida á miseria e á inexistencia de contracepción na época.

E así empata esta lectura coa anterior, se ben neste caso abórdase a realidade da descendencia non desexada con certa perspectiva histórica. De novo o relato serviu para poñer en común experiencias propias e alleas en relación co uso do corpo das mulleres e coas imposicións das que fomos (e seguimos sendo) vítimas.

Atopamos especialmente valorable a trama a varias voces, coas tres protagonistas xa referidas, e un amplo elenco feminino: a señora Paquita, Encarnación (a nai de Sisca), Marica (a irmá), Pepa A Loba, as damas da Sociedade A Madalena, as compañeiras de Sisca, as monxas que agoiran ás presas, a vella da carnicería... e mesmo Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán.

Nesta panorámica hai que destacar "o mudo coro das malas mulleres" que cuestiona a tradición literaria misóxina, e a posta en valor de Juana de Vega, tenacidade e man esqueda a partes iguais. A contraposición ideolóxica entre a Condesa de Espoz y Mina e Concepción Arenal pareceunos outros dos grandes logros da obra, ao superaren as súas diferenzas para traballar polas ideas comúns.

Tamén valoramos positivamente a coincidencia das tres grandes intelectuais galegas do s. XIX, e máis ao facer fincapé nas coincidencias espazo-temporais e non nas diverxencias.

Porén, a inclusión de tal cantidade de referencias femininas na mesma narración, ten algunha pexa: a presenza da mítica bandoleira, ao noso ver, resulta forzada.

No que se refire á inxente labor de documentación, aínda que está xustificada ao abordar as vidas reais (malia ficcionalizalas), a súa incorporación na estrutura da novela xerou desacordo, e houbo a quen non lle convenceu ese elemento narrativo.

Polo demais, as lectoras reivindicamos ás "malas mulleres" que tanto nos deixaron en herdo.

O sábado 28 reunirémonos de novo para comentar Ninguén queda, de Brais Lamela e para manter un encontro con Luz Campello, en relación co seu Ben sabe o mar que posúo o botín das piratas, cuxo primeiro poema serviu de peche desta sesión, na que nos acompañou Mariña.

 

Galería de fotos

Sesión de lectura sobre

Sesión de lectura sobre "As malas mulleres" de Marilar Aleixandre

Eva Teijeiro (2022)