Tenda

Cecais hai unha luz

Cecais hai unha luz

Tipo de publicación: Libro
Ano: 2010
Páxinas: 50
ISBN: 978-84-613-6704-7

Sinopse/Descrición

Na época en que xa devalaba a súa vea político-social que tan merecidamente convertera Manuel María nun dos autores máis lidos e admirados da época, esta obra móstranos un poeta intimista e maduro, dono dos segredos da arte literaria máis auténtica e posuidor igualmente dunha variedade de rexistros consubstancial a un poeta vocacional como era el.

Escolma

 

INVOCACIÓN
 
Ese ar fadado, case leve terra,
en que sementamos
a delicada flor da nosa voz,
é a transparencia,
toda a marabilla deste mundo.
 
Esa auga lustral, que lava
todos os lixos e morrallas
e endexamais se gasta,
é a pureza,
toda a virxindade deste mundo.
 
Ese lume ledo, chameante e vivo,
que aquece, queima, incendia
e non se apaga,
é a paixón,
toda a claridade deste mundo.
 
Esa terra humana que nos contén,
materia delicada e poderosa
con argumento de soños e cancións,
é a vida,
todo canto temos neste mundo.
 
E ese limpo amor que nos posúe
e que nace misteriosamente
na sagrada fonte de nós mesmos,
é o noso ser,
a única verdade deste mundo.