Tenda

Actas do Congreso

Actas do Congreso "Manuel María. Literatura e Nación"

Tipo de publicación: Libro
Ano: 2009
Páxinas: 374
ISBN: 978-84-403-0422-3

Sinopse/Descrición

A publicación recolle as actas deste Congreso celebrado na Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña os días 3, 4 e 5 de novembro de 2005. O libro incorpora a transcripción das intervencións de Francisco Carballo, Francisco Rodríguez, Camilo Gómez Torres, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Estévez, Felipe-Senén López Gómez, Xesús González Gómez, Margarita Ledo, Miguel A. Mato, Ramón Mariño, Xosé R. Freixeiro, Pilar Pallarés, Marta Dacosta, Mª do Pilar García Negro, Henrique Rabuñal, Aurora López, Celia Mª Armas, Manuel Roca, Asociación cultural "Abril de lume e ferro", César C. Morán Fraga, Andrés Pociña, Lois Diéguez, Marica Campo, Bernadino Graña, María do C. Kruckenberg, Luz Pozo Garza, Xosé Neira Vilas, Basilio Losada, Xosé M. Sánchez Rei e Xoán Costa.

No seu conxunto a publicación é unha aproximación á vida e á obra de Manuel María nas súas distintas vertentes.