Tenda

A poesía de Manuel María

A poesía de Manuel María

Tipo de publicación: Libro
Ano: 2016
Páxinas: 800
ISBN: 978-84-944417-9-0

Sinopse/Descrición

Autoría de Camilo Gómez Torres, o libro é unha análise exhaustiva e sistemática da obra poética de Manuel María.

O índice do libro é o seguinte:
1.    ACHEGAMENTO Á POESÍA GALEGA (1939-1995)   
1.1.    OLLADA XERAL AO PANORAMA POÉTICO GALEGO   
1.2.    1939-1948: O ERMO, BERRO DO SILENCIO   
1.3.    1949: DE PIRATAS LIBERTARIOS   
1.4.    DOS ANOS 50 E COMEZO DOS SESENTA   
1.4.1.    Das meritorias coleccións de poesía   
1.4.2.    Das liñas ou correntes poéticas   
1.4.3.    Das liñas de continuidade   
1.4.4.    Do existencialismo e do intimismo. A Escola da Tebra   
1.4.5.    A poética do compromiso na poesía do exilio   
1.4.6.    De rupturas: documentos persoais nunha longa noite de pedra   
1.5.    DOS ANOS SESENTA E SETENTA   
1.5.1.    Do exilio obrigado   
1.5.2.    Das liñas poéticas   
1.5.2.1.    Da liña socialrealista   
1.5.2.2.    Da primeira promoción da Xeración do ´65   
1.5.3.    Da renovación estilística   
1.5.4.    De transicións e rupturas temáticas   
1.6.    DOS ANOS OITENTA E NOVENTA   
1.6.1.    Da normalización xeracional e os premios   
1.6.2.    Do novo marco sociopolítico e do ensino   
1.6.3.    Da floración de revistas e premios poéticos   
1.6.4.    Dos grupos e das cidades   
1.6.4.1.    Do ámbito xenérico   
1.6.4.2.    Dos ámbitos urbanos   
1.6.4.3.    Das Xeracións do ´36 e do ´50   
1.6.5.    Dos trazos da poética dos 80 e 90   
1.6.5.1.    O culturalismo   
1.6.5.2.    O formalismo   
1.6.5.3.    A procura da pureza léxica   
1.6.5.4.    As temáticas   
1.7.    SUMAR E NON RESTAR   
2.    A POESÍA DE MANUEL MARÍA   
2.1.    CORPUS POÉTICO   
2.1.1.    Obra poética publicada   
2.1.1.1.    Libros de versos   
2.1.1.2.    Cadernos   
2.1.1.3.    Separatas   
2.1.2.    Poemas soltos   
2.1.3.    Obra poética inédita ou semiinédita   
2.1.4.    Proposta de clasificación e análise   
2.1.5.    Cal é a edición definitiva de cada obra?   
2.2.    1949-1953   
2.2.1.    Introdución   
2.2.2.    Muiñeiro de brétemas [BMR-50]   
2.2.3.    Elexías á miña vida pequeniña [EVP-04]   
2.2.4.    Morrendo a cada intre [MCI-52]   
2.2.5.    Advento [ADV-54]   
2.2.6.    Libro de pregos [LPR-62]   
2.2.7.    Poemas a Compostela [PCO-93]   
2.2.8.    Terra Chá [TCH-54]   
2.3.    1954-1964   
2.3.1.    Introdución   
2.3.2.    Documentos persoais [DPE-58]   
2.3.3.    Entre a arxila e a luz [EAL-02]   
2.3.4.    Mar maior [MMA-63]   
2.3.5.    Camiños de luz e sombra [CLS-01]   
2.3.6.    Panxoliñas [PAN-92]   
2.3.7.    Cadernos poéticos e separatas   
2.3.7.1.    Libro de cantigas [CANTIG]   
2.3.7.2.    V églogas de Manuel María [ÉGLOGA]   
2.3.7.3.    Poemas de ausencia [AUSENC]   
2.4.    1965-1970   
2.4.1.    Introdución   
2.4.2.    Proba documental [PDO-68]   
2.4.3.    Os soños na gaiola [SGA-68]   
2.4.4.    Versos para cantar en feiras e romaxes [VCF-69]   
2.4.5.    Remol [REM-70]   
2.4.6.    Versos para un país de minifundios [VPM-69]   
2.4.7.    Canciós do lusco ao fusco [CLF-70]   
2.4.8.    Informe para axudar a alcender unha cerilla [IAA-73]   
2.5.    1971-1977   
2.5.1.    Introdución   
2.5.2.    Odas nun tempo de paz e de ledicia [OTP-72]   
2.5.3.    Aldraxe contra a xistra [ACX-73]   
2.5.4.    Laio e clamor pola Bretaña [LCB-73]   
2.5.5.    O libro das baladas [LBA-78]   
2.5.6.    Cantos rodados para alleados e colonizados [CRA-76]   
2.5.7.    Poemas para construír unha Patria [PCP-77]   
2.5.8.    Poemas ao Outono [POU-77]   
2.5.9.    Brétemas do muiñeiro [BMU-00]   
2.5.10.    Cadernos e separatas   
2.5.10.1.    Seis pétalos de rosa en xeito de retrato [PÉTALO]   
2.5.10.2.    Oda ós críticos [ODACRI]   
2.6.    1978-1980   
2.6.1.    Introdución   
2.6.2.    Catavento de neutrós domesticados [CND-79]   
2.6.3.    As rúas do vento ceibe [RVC-79]  
2.6.4.    Cecais hai unha luz [CHL-10]   
2.6.5.    Escolma de poetas de Outeiro de Rei [EPO-82]   
2.6.6.    Poemas da labarada estremecida [PLE-81]   
2.6.7.    Caderno poético: A Revolución Irmandiña [IRMAND]   
2.7.    1981-1990   
2.7.1.    Introdución   
2.7.2.    O camiño é unha nostalxia [CEN-85]   
2.7.3.    Versos do lume e o vagalume [VLV-82]   
2.7.4.    A luz resucitada [LRE-84]   
2.7.5.    Oráculos para cavaliños do demo [OCD-86]   
2.7.6.    As lúcidas lúas do outono [LLO-88]   
2.7.7.    A Primavera de Venus [PVE-93]   
2.7.8.    Os lonxes do solpor [LSO-12]   
2.7.9.    Compendio de orballos e incertezas [COI-91]   
2.7.10.    Caderno poético: Saturno   
2.8.    1960-2000   
2.8.1.    Introdución   
2.8.2.    Cancioneiro de Monforte de Lemos [CML-90]   
2.8.3.    Cantigueiro de Orcellón [COR-84]   
2.8.4.    Cancioneiriño de Valdeorras [CVA-03]   
2.8.5.    Sonetos ao Val de Quiroga [SVQ-88]   
2.8.6.    Cantigas e Cantos de Pantón [CCP-94]   
2.8.7.    Cadernos e separatas   
2.8.7.1.    Versos florecidos en louvanza de Foz [VERFOZ]   
2.8.7.2.    Canción de amor á cidade de Monforte de Lemos [CIDADE]   
2.8.7.3.    Poemiñas ás xencianas de Cabeza de Manzaneda [XENCIA]   
2.8.7.4.    Versos para entrar ou saír por cada unha das dez portas da muralla romana de Lugo [MURALL]   
2.8.8.    Ritual para unha tribo capital de concello [RTC-86]   
2.8.9.    Sonetos á Casa de Hortas [SCH-97]   
2.8.10.    Poemas para dicirlle a dúas lagoas [PDL-94]   
2.9.    1953-1995   
2.9.1.    Introdución   
2.9.2.    O Miño canle de luz e néboa [MCL-96]   
2.10.    CONCLUSIÓN   
2.10.1.    A poesía de Manuel María desde a óptica do tempo de redacción   
2.10.2.    Da variedade temática: Galiza como tema e como eixo   
2.10.3.    Da variedade estilística: innovación e renovación   
2.10.4.    A palabra en liberdade: Galiza como móbil   
2.10.5.    Das liñas poéticas manuelmarianas   
2.10.6.    O legado poético manuelmariano   
2.10.7.    Limpar de tópicos a poesía de Manuel María   
2.10.8.    Da necesidade de ler a Manuel María   
3.    APÉNDICE   
4.    BIBLIOGRAFÍA