Exposición Manuel María, a palabra viva: paneis da exposición

Título
Exposición Manuel María, a palabra viva: paneis da exposición
  Exposición Manuel María, a palabra viva: paneis da exposición
Descrición

Consta de 25 paneis ( 75 x 53) que teñen como obxectivo axudar a coñecer a personalidade e a obra literaria de Manuel María. Os paneis constan de imaxes, textos do propio autor e dunha breve introdución. Estrutúrase en tres grandes grupos temáticos: o que trata aspectos da súa biografía, o que informa sobre a súa obra e os temas da mesma e un último grupo, que dá conta das homenaxes e recoñecementos que recibiu Manuel María.

Eu son Manuel María 

Manuel María preséntasenos como el gustaba, a través da súa poesía e da palabra, mediante a que permanece vivo entre nós. 

Eu amo a Terra Chá, sempre tan miña. 

Son numeros os escritores que na nosa literatura se asocian a unha determinada paisaxe: Novoneyra e O Courel; Avilés de Taramancos e o Barbanza; Pondal e Bergantiños... e, por suposto, Manuel María e a Terra Chá. 

Unha biografía poetizada 

Non houbo persoa nin acontecemento vital importante para manuel María que non o levase a escribirlle un poema, desde a súa nai ao seu amor, Saleta. 

As tertulias da época 

O escritor chairego coñeceu na súa xuventude en Lugo e Santiago aos máis destacados escritores galegos do momento: Ánxel Fole, Luis Pimentel, otero Pedraio, Méndez Ferrín, etc. 

O universo de Xistral 

A palabra Xistral vai ligada ao noso escritor: era o título da revisat en que publicou os seus primeiros poemas, onome da súa libraría en Monforte e o nome dunha editorial fundada por el. 

Manuel María e a política 

Manuel María participou activamente na vida política galega, sempre no nacionalismo. Foi un dos poucos escritores galegos que converteu a súa militancia política en materia literaria, no seu poemario Poemas para construír unha patria. 

Bibliografía 

Estamos perante o escritor galego máis prolífico da segunda metade do século XX, a pesar de que moitas das súas obras non se puideron publicar no momento da escrita. 

A voz máis caudalosa 

Non houbo xénero literario que Manuel María non cultivase: narrativa, teatro, ensaio, xornalismo, e sobre todo, poesía 

En galego no mundo 

A súa obra foi traducida a numerosos idiomas: catalán, euskera, castelán, inglés, ruso, bretón, etc. Demostrou que ao universal se chega desde o propio. Sempre na lembranza dos máis novos.

Manuel María dedicoulle unha especial atención aos nenos e nenas. Poemarios como Os soños na gaiola ou As rúas do vento ceibe foron o primeiro material didáctico infantil en galego. 

Sei o que vale un verso 

Manuel maría pensaba que a nosa literatura e a nosa cultura só se podían explicar e entender atendendo á realidade social, política e cultural do noso país. 

Poemas á patria 

Estamos perante un escritor comprometido con Galiza e co tempo que lle tocou vivir, que compartiu a palabra co seu pobo. 

Home do seu tempo 

A través da obra de Manuel María podemos percorrer moitos dos conflitos sociais ocorridos en Galiza na segunda metade do s.XX. a súa voz sempre do lado das clases populares, dos oprimidos, dos que sufrían a historia. 

O noso idioma é a luz. 

Manuel María identifica o idioma galego como os inal de identidade nacional que nos diferencia aos galegos, de aí a súa loita por normalizar a situación da nosa lingua. 

Os símbolos que nos legaron 

A historia da literatura galega está presente na obra de manuel maría, ben na temática, ben en formas que lembran a poesía medieval na que se abordan os conflitos do ser humano ante a vida. 

A paisaxe é fermosa 

A súa obra asume desde o primeiro momento a defensa de todos os elementos que conforman a natureza, desde o máis pequeno dos regatos, das árbores, dos ríos. 

Cancións de amor 

O sentimento amoroso ten na vida e na obra de Manuel María un nome escrito con maiúsculas: SALETA, a súa musa e compañeira desde 1956. 

O camiño é unha nostalxia 

Todas as paisaxes que Manuel María coñeceu están presentes na súa escrita: os lugares onde viviu (Outeiro de Rei, Monforte, A Coruña, etc) e as terras que percorreu. 

O recoñecemento ao autor 

Afortunadamente, o escritor chairego conseguiu ter un merecido recoñecemento en vida e foron moitas e merecidas as homenaxes e premios que recibiu. 

Na voz dos escritores 

Do cariño e da admiración que tiñan a Manuel María os seus compañeiros na escrita son testemuña os numerosos textos que lle dedicaron. 

Na voz dos músicos 

A poesía de Manuel María ten musicalidade de seu, eis a razón pola que grupos coma Fuxan os Ventos, A Quenlla ou cantantes coma María Manuela ou Suso Vaamonde musicaron tantos dos seus poemas. 

Na voz do pobo 

A obra de Manuel María revive todos os anos en numerosos recitais que levan a cabo asociacións culturais, nenos e nenas nas escolas, compañías de teatro, etc. 

Na memoria de Galiza 

Manuel María permanece entre nós porque a súa palabra permanece viva. 

[Descargar]