Manuel María > Obra

Contos_en_cuarto_crecente_e_outras_prosas.jpg

Contos en cuarto crecente

Primeira edición

  • Ano:  1952
  • Lugar:  Lugo
  • Editorial:  Edicións Celta
  • Número de páxinas:  114
  • ISBN: 

Última edición

  • Ano:  1962
  • Lugar:  Lugo
  • Editorial:  Edicións Celta
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Ediciones Celta, Lugo, 1952, limiar de M. de Rivas; contos: "Vosoutras, miñas amigas", "O idilio dun paxaro", "A Rosa", "Conto para durmir un neno", "O bico", "A luzada" e "O Tío Casas"; 2ª ed. (Contos en cuarto crecente e outras prosas), Ediciones Celta, Lugo, 1962, limiar de Manuel María; contos[1]. "Os Reis do Neno Xan", "Sagredario de terceira", "Hestoria dun paxaro", "O testigo", "Fuco, Fuquiño, Don Frank", "O Tío Casas", "A rosa", "Carta a un álbore", "Sermón para lle dicir a unha boneca" e "Confesión a unha mesa de café".


[1]                  Ademais de corrixir os contos republicados, Manuel María suprimiu catro: "Conto pra durmir un neno", "O Bico", "A luzada" e "Vosoutras, miñas amigas". Os motivos de tales supresións explícaos nas "Verbas do autor": "Os contos suprimidos, vellos e inocentes, non valen xa, ó meu xeito de ver, para reeditar novamente". Os tres primeiros contos suprimidos apareceran xa en 1951 no volume Presencia de Curros e Dª Emilia; o cuarto, "O Tío Casas", si foi recollido, polo que esta sería a súa 3ª (e non 2ª) edición.