Manuel María > Obra

Obra_completa_II.jpg

Obra poética completa II (1981-2000)

Primeira edición

  • Ano:  2001
  • Lugar:  A Coruña
  • Editorial:  Espiral Maior
  • Número de páxinas:  709
  • ISBN: