Manuel María > Obra

Sonetos_a_Casa_de_Hortas.jpg

Sonetos á Casa de Hortas

Primeira edición

  • Ano:  1997
  • Lugar:  A Coruña
  • Editorial:  Espiral Maior
  • Número de páxinas:  64
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Edicións Espiral Maior, Col. A Illa Verde, nº 29, A Coruña, 1997, limiar de Manuel María; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa II (1981-2000), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 615-643, limiar de Manuel María.