Manuel María > Obra

As_ruas_do_vento_ceibe.jpg

As rúas do vento ceibe

Primeira edición

  • Ano:  1979
  • Lugar:  A Coruña
  • Editorial:  Asociación Socio-Pedagóxica Galega
  • Número de páxinas:  88
  • ISBN: 

Última edición

  • Ano:  1989
  • Lugar:  Ourense
  • Editorial:  Galiza Editora
  • ISBN:  84-86129-14-1

Outros datos da obra

1ª ed., Asociación Socio-Pedagóxica Galega e Edicións Xistral, A Coruña, 1979, limiar de Manuel María, portada e ilustracións de P. A. Estévez; 2ª ed., Galiza Editora, Col. Literatura Infantil, Ourense, 1983, limiar de Manuel María, portada e ilustracións de P. A. Estévez; 3ª ed., Instituto Galego de Socio-Pedagoxía e Galiza Editora, Col. Literatura Infantil, nº 1, Ourense, 1989, limiar de Manuel María, portada e ilustracións de P. A. Estévez; 4ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 675-720, limiar de Manuel María.