Manuel María > Obra

Libro_de_pregos.jpg

Libro de pregos

Primeira edición

  • Ano:  1962
  • Lugar:  Lugo
  • Editorial:  Ediciones Celta
  • ISBN: 

Outros datos da obra

1ª ed., Ediciones Celta, Lugo, 1962, premio Pondal de Poesía 1954 do Centro Galego de Bos Aires; 2ª ed., en MANUEL MARÍA, Obra poética completa I (1950-1979), Edicións Espiral Maior, Col. Opera Prima, A Coruña, 2001, pp. 179-203.