Manuel María > Obra

008.jpg

Notas encol da poesía de Fermín Bouza-Brei

Real Academia GalegaA Coruña, 1958

010.jpg

Raimon, poeta do noso tempo

GalaxiaVigo, 1967

002.jpg

Noticia da vida e poesía de Xosé Crecente Vega

Facultade de Letras da U. de CoimbraCoimbra, 1968

001.jpg

Noticia da poesía galega de posguerra

Sociedade de Lingua PortuguesaLisboa, 1972

007.jpg

Gabriel Aresti: Albre e Pedra

Eusko IkaskuntzaDonostia, 1988

006.jpg

O tema da emigración na poesía galega

Comisión Galego do V Centenario1989, 1989

001.jpg

Ánxel Johán. Sonetos de vida e morte

Deputación de LugoLugo, 1991

A presencia do mar na poesía galega

Eusko IkaskuntzaDonostia, 1991

003.jpg

A recuperación da narrativa en galego: Ánxel Fole

AS-PG e A Nosa TerraVigo, 199721 pp.

005.jpg

Poetas entre a tradición e a modernidade. Luís Amado Carballo e a súa escola poética

AS-PG e A Nosa TerraVigo, 199717 pp.